آموزش وردپرس
خانه / درباره ما

درباره ما

چشم انداز:

ايجاد يک مرکز تحقيقاتي  پويا ، پيش رو و نو آور در  ارتقا سطح سلامت جامعه  از طريق بهبود شاخص های عدالت درسلامت که آحاد افراد آن سوای جنسیت،  نژاد ، قومیت ، طبقه اجتماعی  فرصتهای عادلانه ای برای برخورداری از سلامت داشته باشند.

رسالت (Mission):

توليد علم،  فناوري، توانمند سازي جامعه دانشگاهي در سطح ملي و بين المللي براي ارتقاي کيفيت زندگی مردم با شناخت دقیق عوامل اجتماعی موثر بر سلامت در جامعه تا باکاهش اثرات نامطلوب آنها  بر سلامت و نابرابریهای سلامت را  به حداقل رسانیم.

  • انجام تحقيقات در زمينه هاي مختلف عدالت در سلامت،
  • معرفي اهميت و مفاهيم مولفه های اجتماعی موثر بر سلامت،
  • شناخت و تقويت انگيزه هاي تحقيقاتي در زمینه عوامل تعیین کننده سلامت،
  • معرفي زمينه هاي کاربرد نتايج تحقيقات،
  • فراهم ساختن شواهد لازم براي تصميم گيري در زمینه برقراری عدالت در سلامت،
  • پيشنهاد خط مشي ها و سياست هاي به سیاستگذاران در تصمیم گیری ها،
  • اين مرکز با ارج نهادن به انگيزه ها، تلاشها،  ايده هاي نو، همکاري بين بخشي و بين تخصصي، تشويق و حمايت پژوهشگران فعاليت مي کند.

اهداف مرکز:

پژوهش به منظور یافتن شواهد به منظور:
کاهش فاصله طبقه اجتماعی از طریق کاهش نابرابری در درآمد و سلامت
کاهش مواجهه با  عوامل آسیب رسان به سلامت خصوصا در گروههای آسیب پذیر
کاهش آسیب پذیری گروههای آسیب پذیر در برابر شرایط آسیب رسان به سلامت
کاهش پیامدهای نابرابر بیماری و پیشگیری ناشی از تنزل وضعیت اقتصادی اجتماعی در میان گروههای آسیب پذیرکه دچار بیماری می شوند توسط مداخلات مرتبط با مراقبتهای سلامت