آموزش وردپرس
خانه / دکتر فاطمه رجبی

دکتر فاطمه رجبی

مشخصات عمومي  • نام: فاطمه                             نام خانوادگي: رجبی
  • بالاترين مدرك و رشته تحصيلي
    كارشناس ارشد □      دكتري PhD    *   دكتري تخصصي □         دكتري حرفه اي □
  • رشته تخصصي: پزشکی اجتماعی
  • مستندات: آخرين حكم كارگزيني
  • مرتبه دانشگاهي
    استاد□        دانشيار□             استاديار  *   مربي □                 محقق □

طرحهای تحقیقاتیرديف عنوان طرح تحقيقاتي سال تصويب سال پايان سمت اجرايي در طرح  فوق
طرح پایلوت تسهیل فرایند توسعه اقتصادی روستا با مشارکت جوامع محلی در 2 روستای نمونه قزوین 1392 1393 مجری
تحلیل چالش ها و روندهای نظام سلامت 1389 1389 مجری
طراحی الگوی ارتباطی بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی تهران با ستاد دانشگاه فاز اول مرور متون و بررسی وضعیت موجود 1393 1393 مجری
4 تبیین مفهوم و علل نابرابری در سلامت از دیدگاه شهروندان تهرانی 1394 1395 مجری

پایان نامه هارديف عنوان سال دفاع استاد راهنما استاد مشاور
بررسی مروری منظم شیوع سیگار کشیدن در دانشجویان علوم پزشکی کشور 1393 دکتر رجبی-دکتر مجدزاده
ارزیابی فناوری راه اندازی گروه های تعاملی آموزش مراقبت و همیاری در بیماران دیابتی به عنوان یک مداخله بهداشتی 1392 دکتر اولیایی منش دکتر رجبی
بررسی نتایج بیوپسی تحت کولپوسکوپی و مقایسه آن با نتایج سیتولوزی در بیماران مراجعه کننده به درمانگاه کولپوسکوپی بیمارستان آرش در سال 89-90 1391 دکتر تهرانیان دکتر رجبی

مقالاترديف عنوان مقاله نام مجله سال انتشار

مقاله

نويسنده اول

(مسول ) 

نويسنده

 دوم

نوع ايندكس مجله
Quality of Life among Iranian Adults before and After Rhinoplasty. . Aesthetic Plast Surg. 2012 Oct 13 Fatemi MJ Rajabi F http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21993575
Future of Health Care Delivery in Iran, Opportunities and Threats. Iranian J Public Health 2013 F Rajabi H Esmailzadeh ISI
Iran Health System Reform Plan Methodology Iranian J Public Health 2013 H Esmailzadeh F Rajabi ISI
What must be the Pillars of Iran’s Health System in 2025? Values and Principles of Health System Reform Plan IRANIAN JOURNAL OF PUBLIC HEALTH 2013 Rajabi, Fateme Esmailzadeh, Hamid  

ISI

Health-promoting behaviors and social support of women of reproductive age, and strategies for advancing their health: Protocol for a mixed methods study.. BMC Public Health 2011 Baheiraei A Rajabi F ISI