آموزش وردپرس
خانه / دکتر محمود علی محمدی

دکتر محمود علی محمدی

مشخصات عمومي

  • نام: محمود                         نام خانوادگي علی محمدی
  • بالاترين مدرك و رشته تحصيلي:كارشناس ارشد □        دكتري PhD    *   دكتري تخصصي □         دكتري حرفه اي □
  • رشته تخصصي: بهداشت محیط
  • مستندات: آخرين حكم كارگزيني
  • مرتبه دانشگاهياستاد□        دانشيار*           استاديار□    مربي □                 محقق □

برای مشاهده رزومه روی لینک زیر کلیک نمایید.

<a href=”URL“>Dr Ali Mohammadi</a>