آموزش وردپرس
خانه / رسالت

رسالت

بیانیه رسالت مرکز (Mission)
با تکیه بر قدرت خداوند و در پرتو ایمان و کوشش برنامه ریزی شده جمعی و در مسیر تحقق آرمان جامعه سالم، مرکز تحقیقات عدالت در سلامت، وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران، تاسیس شده است. این مرکز رسالت دارد:
– با بهره گیری از ظرفیت های علمی تخصصی و از طریق طراحی و اجرای پژوهش های عدالت در سلامت، تعیین کننده های اجتماعی سلامت و سایر موضوعات میان رشته ای مرتبط، به تولید علم، ایده پروری و نوآوری بپردازد؛
– با اجرای پژوهش های جامع نگر، شواهد لازم برای تصمیم گيري در اختیار مدیران و سیاست گذاران نظام سلامت فراهم نماید تا با ایجاد رویکرد عالمانه، مداخلات و تصمیم گیری ها منجر به تامین، حفظ و ارتقاء رفاه و سلامت جامعه و همچنین ایجاد عدالت در سلامت گردد؛
– با تبیین مفهوم عدالت در سلامت و نقش آن در سلامت برای سازمان های درون بخشی و برون بخشی نظام سلامت، نقش و مسئولیت ارتقاء سلامت و دستیابی به زندگی سالم تر را عهده دار گردد.