آموزش وردپرس
خانه / اخبار

اخبار

هم اندیشی در زمینه سنجش کارایی در نظام سلامت

جلسه ای تحت عنوان هم اندیشی در زمینه سنجش کارایی در نظام سلامت  و چگونگی سنجش بهتر آن روز شنبه مورخ  1397/4/2 با حضور اعضای مرکز و دکتر حسین زاده لطفی استاد و ریاضیدان دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران برگزار گردید. در این جلسه در مورد سنجش هرچه …

ادامه نوشته »

راهکارهای کاربردی نمودن نتایج پروژه های تحقیقاتی

جلسه با عنوان راهکارهای کاربردی نمودن نتایج پروژه های تحقیقاتی با حضور اعضای هیات موسس و اعضای مرکز تحقیقات عدالت در سلامت در تاریخ   1397/2/18 در این مرکز برگزار شد. در این جلسه موانع و راهکارهای کاربردی نمودن پروژه های تحقیقاتی مورد بررسی قرار گرفت.

ادامه نوشته »

اولین نشست تخصصی مرکز تحقیقات عدالت در سلامت با حضور رییس دانشگاه برگزار شد

این نشست با حضور ریاست دانشگاه و معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه و جمعی از اساتید دانشگاه توسط مرکز تحقیقات عدالت در سلامت دانشگاه و با همکاری معاونت پژوهشی روز یکشنبه 29 بهمن 96 در سالن اجلاس طبقه نهم ستاد مرکزی دانشگاه برگزار شد. دکتر کریمی رییس دانشگاه در سخنانی …

ادامه نوشته »

Making fair choices on the path to universal health coverage

Making fair choices on the path to universal health coverage Final report of the WHO Consultative Group on Equity and Universal Health Coverage Overview Since 2010, more than one hundred countries have requested policy support and technical advice for universal health coverage (UHC) reform from the World Health Organization (WHO). …

ادامه نوشته »

Efficiency performance of China’s health care delivery system

Summary Improving efficiency performance of the health care delivery system has been on the agenda for the health system reform that China initiated in 2009. This study examines the changes in efficiency performance and determinants of efficiency after the reform to provide evidence to assess the progress of the reform …

ادامه نوشته »

Linking Spending and Quality Indicators to Measure Value and Efficiency in Health Care

Abstract Policy makers and stakeholders have reached a consensus that both quality and spending or resource use indicators should be jointly measured and prioritized to meet the objectives of our health system. However, the relative merits of alternative approaches that combine quality and spending indicators are not well understood. We …

ادامه نوشته »

Inclusion of equity in economic analyses of public health policies

Inclusion of equity in economic analyses of public health policies: systematic review and future directions Abstract Objectives: To assess current approaches to inclusion of equity in economic analysis of public health interventions and to recommend best approaches and future directions. Methods: We conducted a systematic review of studies that have …

ادامه نوشته »

a Tool To Better Understand and Address Health Equity Gaps in the City

Urban HEART Detroit: a Tool To Better Understand and Address Health Equity Gaps in the City Abstract The Urban Health Equity Assessment Response Tool (Urban HEART) combines statistical evidence and community knowledge to address urban health inequities. This paper describes the process of adopting and implementing this tool for Detroit, …

ادامه نوشته »

برگزاری کارگاه ارتقای کارایی نظام سلامت ایران

به همت موسسه ملی تحقیقات سلامت جمهوری اسلامی ایران و مرکز تحقیقات عدالت در سلامت و با مشارکت کارشناسان سازمان جهانی بهداشت و نیز صاحبنظران و پژوهشگران کشور، کارگاه بررسی راهکارهای ارتقای کارایی در نظام سلامت ایران روز پنج شنبه مورخ ۴ آبانماه ۱۳۹۶ در محل موسسه ملی تحقیقات سلامت …

ادامه نوشته »